Ny tjänst – Intensiv internatkurs från B2 till C1 i svenska för läkare och andra akademiker inom vården

SweBizz har tagit fram en ny tjänst: Intensiv internatkurs  från B2 till C1 nivå i svenska för läkare (24/7 med helpension).

Upplägg

Lektionerna sker på en avskild småskalig kursgård på landsbygden (Kittebo Kursgård), vilket innebär att kursdeltagarna i lugn och ro kan bedriva sina studier med full fokus på det svenska språket och med så lite avbrott som möjligt och med svenska språket som enda kommunikationsmedel.

Kurstiden är 3-6 dagar efter behov och överenskommelse, för 1-2 kursdeltagare åt gången.

Vi vistas omväxlande inomhus och utomhus och varvar direkt språkinlärningsrelaterade aktiviteter (som interaktiva miniföreläsningar och många praktiska övningar och rollspel) med aktiviteter som riktar sig på språk- och kulturträning med kulturskillnader, sjukvårdsetik och sjukvårdsjuridik som verktyg. Dessutom åker vi 1-2 gånger ut till en noga utvald plats, aktivitet eller samhällsarrangemang för att ta del av och diskutera olika sidor av det svenska samhället.

Kursdeltagarna träffar externa personer hela tiden, antingen under patientdialog, gemensamma måltider och/eller andra aktiviteter (t ex utomhusaktiviteter eller studiebesök) för att öva på svenska språket.

Kursinnehåll

Allmän svenska, allmän sjukvårdssvenska och terminologi inom det egna specialistområdet med kultur, etik och juridik som verktyg för en effektiv integration i svensk hälso- och sjukvård.

Fokus är på patientdialog (muntlig produktion/interaktion) och de konkreta behoven i det dagliga arbetet som läkare.

Individuellt anpassad

Kursen börjar med en inledande test för att bestämma de omedelbara och individuella behoven. Vid kursens slut får läkarna göra en avslutande test. Alla tester bygger på TISUS exempelprov.

Kursmaterial

SweBizz arbetar med eget framtaget kursmaterial som bygger på valda delar ur diverse kurslitteratur inom

  • medicinsk utbildning på gymnasienivå (patientens språknivå)
  • språkinlärning/grammatik
  • svensk kultur och samhällskunskap

På begäran lämnar vi en fullständig litteraturlista.

Kontakta oss för en offert!