Sjukvårdssvenska

Från B1/B2 till C1 nivå

Allmän svenska, allmän sjukvårdssvenska och terminologi inom det egna specialistområdet med kultur, etik och juridik som verktyg för en effektiv integration i svensk hälso- och sjukvård. Allt med fokus på patientdialog (muntlig produktion och interaktion) och de konkreta behoven i det dagliga arbetet som läkare.

Innehåll:
1. Inledande nivåtest för att fastställa den aktuella språknivån
2. Allmän svenska (vid behov) – fullständig genomgång av det svenska språket efter behov fastställda i inledande test
3. Allmän sjukvårdssvenska och terminologi och inom det egna specialistområdet (beskrivning av sjukdomar, symtom, testresultat, behandling m m) med fokus på muntlig produktion och interaktion och de konkreta behoven i det dagliga arbetet och med kultur, etik och juridik som verktyg.
4. Avslutande test för att enkelt kunna mäta det uppnådda resultatet (skriftlig återkoppling)

Förkunskaper: kunskaper i svenska motsvarande minst B1 nivå på Europarådets nivåskala.

Moment vid varje kurstillfälle (i olika proportioner efter behov):
• Hörförståelse och muntlig interaktion genom praktiska övningar ur en läkares vardag (verkliga case)
• Läsförståelse, dialog och praktiska övningar kring ordförråd
• Grammatikgenomgång efter behov
• Hemuppgifter till nästa kurstillfälle vilka är anpassade till aktuella behov och händelser

Upplägg:
Kursen ges individuellt eller i grupp (maximum 5 kursdeltagare).

Observera – SweBizz ger intyg om genomgången kurs med bedömning om kursdeltagarens språknivå på Europa skalan, men utfärdar inte behörighetsgivande intyg enligt Socialstyrelsens krav. Vid behov av en sådan behörighet är en möjlighet att göra TISUS provet, se www.su.se/svefler/tisus